<a data-cke-saved-href="http://kruciata.sk/intro.php" href="http://kruciata.sk/intro.php" _blank"="">

  každý druhý štvrtok v priestoroch fary

 (malá telocvičňa Iskra arény):
 - nedeľa 14.00 h miništrantský futbal
 - sobota po večernej sv. omši farský volejbal