Vydáva Rímskokatolícky farský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 059 21 Svit.

Redakčná rada: Mgr. Andrea Zálešíková, Ing. Zdenka Drozdová, Ing. Maroš Kováč, Lenka Saksová, Mgr. Monika Polovková, Mgr. Katarína Živčáková, Mgr. Zuzana Kováčová, František Živčák, Mgr. Vladimír Malec. 

Zodpovedný redaktor: Mgr. Andrea Zalešíková.

Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Kováčová, Mgr. Monika Polovková.

Grafické spracovanie: Ing. Maroš Kováč; Matej Kostroš a František Živčák. Tlač: Poprad.

Svoje príspevky zasielajte na e-mailovú adresu: svitanie.svit@gmail.com.

Pre vnútornú potrebu farnosti.

 

Archív vydaní

 

Rok 2014
Marec Máj
   
 
August  
 
 
Rok 2013
  
Február Marec
   
   
Jún Október
   
 
December  
 
 
Rok 2012
Jún September
   
 
November  
   
Rok 2011
Január Pôstne obdobie
   
Leto + príloha November
   
 
Vianoce  
   
   
Rok 2010
Apríl Jún
   


August Advent
   
   
Rok 2009
1/2009 Február
   


2/2009 3/2009
   
Rok 2005
  
júl/2005 5/2005