Každý druhý štvrtok po večernej sv. omši v priestoroch fary vo Svite s p. kaplánom Marekom.

 (malá telocvičňa Iskra arény):
 - nedeľa 14.00 h miništrantský futbal