Pozývame všetkých mladých, vrátanie birmovancov, na mládežnícke stretká, kde môžu zažiť spoločenstvo, prijatie a nové priateľstvá.

Stretká budú každý piatok po večernej svätej omši vo Svite približne od 18:45 h na fare pri kozube.

Záujemcovia a zvedavci nech sa prihlásia cez tento formulár: https://forms.gle/WycAK2HsNq2Gdcni6

6. mája 2019 sa začne rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Sv. Gianny Berettovej Mollovej
v priestoroch bývalého KBD.
Zriaďovateľom MŠ je Spišská katolícka charita, ktorá na tento účel získala finančné prostriedky
z eurofondov vo výške 254 540 eur, a bude sa podieľať aj na spolufinancovaní diela.
Príprava rekonštrukcie a jeho dokončenie sa realizuje v spolupráci s farnosťou, ktorá prenajala
charite na tento účel priestory KBD.
Projektantom rekonštrukcie a prístavby je Ing. Valér Zentko.
Zhotoviteľom stavby je firma Remeslá Belá spol.s.r.o. ktorá vzišla z verejného obstarávania, a ktorej
konateľom je Ing. Damián Pajer.
Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Ján Jurčišin.
Ukončenie rekonštrukcie a prístavby MŠ je plánované v mesiaci február/marec 2020 tak, aby sa
v mesiaci apríl 2020 uskutočnil zápis detí do MŠ pre školský rok ktorý začne 1. septembra 2020.
Kapacita MŠ je plánovaná pre 40 detí vo veku od 3 do 6 rokov. V MŠ budú pôsobiť aj naše sestričky
Služobníčky Najsvätejšej Panny Márie.
Budeme Vás priebežne informovať o stavebnej činnosti na tomto diele. Vo vhodnom čase Vás
vyzveme, aby ste vyjadrili svoj predbežný záujem umiestniť Vaše dieťa do MŠ.

TOPlist

Rímskokatolícky farský úrad vo Svite spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.