Vydáva Rímskokatolícky farský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 059 21 Svit.

Redakčná rada: Mgr. Andrea Zálešíková, Ing. Zdenka Drozdová, Ing. Maroš Kováč, Lenka Saksová, Mgr. Monika Polovková, Mgr. Katarína Živčáková, Mgr. Zuzana Kováčová, František Živčák, Mgr. Marek Ondra. 

Zodpovedný redaktor: Mgr. Andrea Zalešíková.

Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Kováčová, Mgr. Monika Polovková.

Grafické spracovanie: Ing. Maroš Kováč; Matej Kostroš a František Živčák. Tlač: Poprad.

Svoje príspevky zasielajte na e-mailovú adresu: svitanie.svit@gmail.com.

Pre vnútornú potrebu farnosti.

 

Archív vydaní

 

Rok 2016
  
Február Júl
 
 
December  
 
Rok 2015
Marec Jún
   
Október December
 
Rok 2014
Marec Máj
   
     
August December
 
 
Rok 2013
  
Február Marec
   
   
Jún Október
   
 
December  
 
 
Rok 2012
Jún September
   
 
November  
   
Rok 2011
Január Pôstne obdobie
   
Leto + príloha November
   
 
Vianoce  
   
   
Rok 2010
Apríl Jún
   


August Advent
   
   
Rok 2009
1/2009 Február
   


2/2009 3/2009
   
Rok 2005
  
júl/2005 5/2005