Poklad farnosti 2018

Fašiangový skautsko-farský karneval 2018

Hranolková párty Dobrej noviny

Vianočný koncert Miroslava Dvorského a prof. Daniela Buranovského

Dobrá novina 2017- deti zo ZŠ Mierovej, Svit

Dobrá novina 2017- deti zo ZŠ Komenského, Svit

Zdobenie stromčeka lásky adventnými srdiečkami pre Ježiška, Svit 2017

Roráty č. 2, 16.12.2017

Sv. Mikuláš 2017

Vianočná kapustnica 2017

Roráty 2017

Duchovná obnova 2017

Zábradlie pred kostolom

Kaplnka Svätej nazaretskej rodiny vo Svite

Slávnosť pri príležitosti jubilea 70 rokov života mons. Petra Fidermáka

25. výročie konsekrácie kostola sv. Cyrila a Metoda v Podskalke

Deň rodiny

Púť radosti

Dotyk odpustenia

Obnova pre prvoprijímajúce deti, máj 2017

Biela sobota 2017

Krížová cesta mesta Svit 2017 

Farskoskautský karneval 2017

Poklad našej farnosti

Farskoskautská sánkovačka 2017

Novoročný koncert Martina Babjaka

Hranolková párty - pokolednícka akcia Dobrej Noviny 2016/2017

Koledovanie Dobrej noviny 2016

Ekumenická pobožnosť 2016

Šarkaniáda 2016

Púť ZŠ Mierová Svit do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, 2016

Svätomartinský sprievod 2016, Svit

Misijná nedeľa 2016, Svit

Poďakovanie za úrodu, Svit, október 2016

25. výročie konsekrácie kostola sv. Jozefa robotníka vo Svite 10.7.2016, foto Michal Legutky

Rozlúčka s p. kapánom Gustávom Boturom, jún 2016

Farská púť 11.6.2016 - Krivá na Orave

PÚŤ K ANKE KOLESÁROVEJ A PRECHOD BRÁNOU MILOSRDENSTVA

Pamätník nenarodeným deťom, Svit, 2015

1. ročník volejbalového turnaju vo Svite

Odpust v Podskalke

Týždeň modlitieb pri Pamätníku za nenarodené deti vo Svite 7.6.-12.6.2015

Kríž z bahniatok

Prednáška ThLic. Róberta Neupauera - teológia tela podľa Jána Pavla II.

Pôstna aktivita pre deti, Svit 2015

Kapela Smaily vo Svite, 25.1.2015

Duchovná obnova s vdp. R. Neupauerom a sv. Mikuláš. Svit, 2014

Biblické osemsmerovky, Svit, 2015

Vianoce 2014
 

Duchovná obnova 2014 

Slávnosť Jubilea 200 rokov od narodenia bl. E.  Bojanowskeho, Svit, 16.11.2014

Príprava na I. Svätomartinský sprievod vo Svite, 2014

Pobožnosť za nenarodené detičky vo Svite, 2014

Ekumenická pobožnosť na cintoríne, Svit 2014

Martin Madasery, SVD, misionár pôsobiaci v Indii, vo Svit, 15.10.2014

Spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Mons. Jána Magu

List rodičom

Deň so Sedembolestnou, Svit 2014

Výstava fotografií zo života Mons. Jána Magu, pripravil Ing. Maroš Kováč, Svit, kostol Sv. Jozefa Robotníka, 2014

Diecézna animátorská škola vo Važci, evanjelizačný program vo Svite 18.7.2014

Deň farnosti 2014

Biblická súťaž pre kluby Pápežských misijných diel detí, jún 2014

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Svit, 2014

Odpustová sv. omša, Svit, kostol sv. Jozefa Robotníka, 1.5.2014

Zrnko viery - duchovná obnova pre prvoprijímajúce deti, Svit, 2014

Veľkonočná svieca na hodine náboženstva vo Svite, 2014

Obraz Božieho Milosrdenstva v Podskalke

Farská púť do Šaštína, máj 2014

Veľkonočné trojdnie 2014

Krížová cesta mestom Svit, 18.4.2014

Exkurzia prvoprijímajúcich detí do výrobne hostií, múzea a do solivaru, 8.4.2014

Jarné upratovanie pred kostolom, Svit, 11.4.2014

Deň počatého dieťaťa 2014

Prednáška a sv. omša s Františkom Trstenským

Krížová cesta matiek zo Svitu a okolia, Starý Smokovec - Pekná vyhliadka, 28.3.2014

I. Fašiangový deň, ZŠ Komenského, Svit, 24.2.2014

Pôstna duchovná obnova gitaristiek, 29.-30.3.2014

Farský výlet na Zelené pleso

Upratovanie Spevárne, marec 2014

Prehrávky gitaristiek 2014, Svit, spevokol Slniečko     

Farský karneval 2014

Vianočný koncert pre Samka

Stretnutie akolytov, január 2014

Prednáška Fóra života, 5.2.2014

Prázdninový farský výlet na Solisko, 3.2.2014

Silvestrovský výstup na Kozí kameň 2013

Novoročné stretnutie Slniečka a Dobrej noviny 3.1.2014

Od Adventu do Vianoc

Biblické osemsmerovky ZŠ Mierová

Meniny p. farára Štefana 2013

Živý Betlehem vo Svite

Biblické osemsmerovky ZŠ Komenského

Sv. Mikuláš vo Svite, 2013

Duchovná obnova s o. Pavlom Hudákom, 6. - 8.12.2013

Inštalácia kúrenia a sneholamov na kostol, jeseň 2013

Rekolekcie kňazov z podtatranských dekanátov, 20.11.2013

Stretnutie akolytov, 8.11.2013

Detský spevácky zbor Slniečko

Stretnutie mladších miništrantov "Equites Dei Verbum" vo Svite, 2013

Sviečka za nenarodené deti

Farský volejbal

Prezentácia Pápežských misijných diel ZŠ Komenského

Prednáška ThLic. Martina Kolejáka o rodovej rovnosti, Svit, kostol sv. Jozefa Robotníka, 20.10.2013

Misijná nedeľa 2013

Boj proti hladu 2013

Prednáška P. Róberta Baleka SVD, Svit, 19.9.2013

Deň farnosti 2013

Púť do Rajeckej Lesnej, 28.7.2013   

Oprava schodišťa pred kostolom, júl 2013

Koncert speváckeho zboru Adoremus, MUSICA DIVINA, 21.7.2013 Svit, Kostol sv. Jozefa robotníka

10. výročie kňazstva pána kaplána Mgr. Patrika Solára, Svit 14.6.2013

Výlet miništrantov zo Svitu "Equites Dei Verbum", 15.6.2013

Duchovná obnova ružencového bratstva vo Svite, 8.6.2013

Výlet prvoprijímajúcich detí zo Svitu do Levoče a do ZOO, 8.6.2013

Veľkonočné trojdnie 2013

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 30.5.2013 

Vigília Zoslania Ducha Svätého, Svit, 18.5.2013

Prvoprijímajúca víkendovka, Štôla, 10.5.2013

"Náš a v nás Ján Pavol II.", divadelné predstavenie ochotníckeho súboru pri r.k. farskom úrade vo Svite, 1.5.2013

Prednáška Mgr. Pavla Hucíka na tému okultizmus pre birmovancov, Svit, 28.4.2013

Odpustová slávnosť sv. Jozefa Robotníka vo Svite, 1.5.2013 - 1. časť

Odpustová slávnosť sv. Jozefa Robotníka vo Svite, 1.5.2013 - 2. časť

Veľké upratovanie pred kostolom vo Svite, 27.4.2013

Poď za mnou! - vyhodnotenie pôstnej aktivity pre deti

Diecézne kolo biblickej olympiády

Don Bosco medzi nami, 16.4.2013, kostol sv. Jána Krstiteľa, Poprad - Veľká

Spievaná krížová cesta

Spomienky na farský karneval, janurá 2013

Dekanátne kolo Biblickej olympiády, dekanát Poprad, marec 2013

Prednáška HEDr. Ľuboslava Hromjáka PhD. o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, 7.4.2013

Božie hroby 2013

Mestská krížová cesta - v TV Poprad

Výstavba kostola Sv. Jozefa Robotníka vo Svite

Mestská krížová cesta, Veľký piatok, 29.3.2013

Krížová cesta lesom, Zelený štvrtok, 28.3.2013

Krížová cesta modlená birmovancami, 24.3.2013

Pôstné stretnutie rodičov prvoprijúmajúcich detí vo Svite, 16.3.2013

Poď za mnou - pôstna aktivita pre deti

Prípravné stretnutie pred Veľkou nocou 2013

Kurz Dominik, birmovanci, Svit - Štôla, 1.-2.3.2013

Vysoká nad Uhom, púť birmovancov

Karneval 2013

Biblická olympiáda ZŠ Mierová 2013

Farská sánkovačka 20.1.2013

Odovzdávanie cien v adventnej súťaži Cesta do Betlehema

Biblická  olympiáda ZŠ Komenského 2013

Palacinková párty Dobrej noviny

Vincolympiáda 2012

Hviezda pre Samka

Dobrá Novina vo Svite a v Podskalke

Vianočná kapustnica a prednáška don Červeňa 29.12.2012

Meniny p. farára Štefana

Živý betlehem

Odpratávanie snehu zo strechy kostola - časť 2

Odpratávanie snehu zo strechy kostola - časť 1

Sv. Mikuláš

Sväté misie

Výlet do Prešova 28.11.2012

Stavanie misijného kríža

Sviečka za nenarodené deti 2012

Misijný deň na ZŠ

Misijná nedeľa 21.10.2012

Výlet ZMM na Spišský hrad

Boj proti hladu 2012

Kostoly