Inšpirácie

Milí priatelia, vytvorili sme pre Vás priestor, kde môžete prezentovať svoju tvorbu týkajúcu sa nielen našej farnosti, alej aj Vašej viery, duchovného života... z Vášho pohľadu, z Vašej dielne...

Vaše príspevky môžete posielať se m.

Deň...
Mesiac...
Rok...
Začína i končí.
Vy denne prinášate Lásku
uprostred ľudí.
Ste spojení s Kristom.
To si veľmi cením.
Koľko vás to po celý rok stálo?
?
?
?
Božej trpezlivosti s nami.
Sme nedokonalí,
biedni,
sme hriešni.
„Choď v pokoji, je ti odpustené...“
tieto slová - potešia srdce,
sú platné však iba vtedy, ak sú kňazom povedané.
Rok sa skončil, nový sa začína,
a v našom srdci je stále za vás úprimná modlitba.
Za vaše pevné zdravie,
srdce plné pokoja,
nech Kristus vo vás stále rastie
a láska Jeho nech vo vás vždy prebýva.

(MK)

 
   


Taška, autorky: MMK

...........................................................................................................................
 

 

Taška, autorky: MMK

...........................................................................................................................
 

Otče náš, autor: Janqa

...........................................................................................................................
 

Svadobný dar, autor: Mária Kičurová

...........................................................................................................................
 

Svitanie, autor: Mgr. Vladimír Malec

...........................................................................................................................

 

Skautský tábor

...........................................................................................................................