Kongregácia Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej

Komunita SVIT

Komunita Svit služobničky dom

Adresa:
Nábrežie Jána Pavla II. 697/2
059 21 Svit

Tel.:
00421/52-77-55-737

E-mail:
sluzobnicky@gmail.com

Oficiálna stránka kongregácie

Sestry v komunite

s. M. Tarzícia

Renáta Kropiľáková – predstavená domu

s. M. Klára

Zlatica Palugová

s. M. Dalmácia

Soňa Szelleyová

Poslanie komunity:

Komunita vo Svite vznikla v roku 1997. Je pokračovaním prvej slovenskej komunity zo Spišskej Belej. Kaplnka je zasvätená Najsvätejšej Panne Márii Nepoškvrnene Počatej.

Svit kaplnka

Sestry sa venujú školskej a farskej katechéze, apoštolátu detí a mládeže a pripravujú duchovné obnovy pre dievčatá. S. M. Tarzícia je katechétkou a vyučuje náboženskú výchovu na ZŠ Komenského a ZŠ Mierovej vo Svite. V Podskalke vedie krúžok náboženskej výchovy v Materskej škole. S. M. Dalmácia je učiteľkou v Materskej škole vo Svite a vedie gitarový krúžok a detský spevácky zbor „Slniečko“, ktorý sa aktívne podieľa na príprave detských sv. omší vo farskom kostole. S. M. Loyola sa venuje apoštolátu chorých. Navštevuje starých a chorých ľudí doma, kam prináša slová povzbudenia a útechy. Sestry pracujú v sakristii a starajú sa o výzdobu farského kostola, prípravu na sv. omše a čistotu bohoslužobných predmetov. Sú k dispozícii všetkým, ktorí potrebujú pomoc, modlitbu a povzbudenie.