Školské kolo Biblická olympiáda ZŠ Komenského 2013

16.01.2013 20:17

    Krásne „zasnežený“ 15. január 2013 bol významným dňom pre 17 víťazov triednych kôl 5. – 8. ročníka ZŠ Komenského, ktorí si zmerali vedomosti v školskom kole Biblickej olympiády.

Zo súboja vzišlo víťazné družstvo, ktoré bude reprezentovať ZŠ Komenského na okresnom kole v Poprade v zložení:

1. miesto: Janka Melušová – 6. ročník

2. miesto: Dávid Klačan – 7. ročník

3. miesto: Milan Mareček – 5. Ročník

4. miesto: Mária Petruščáková – 8. ročník – náhradníčka

    Víťazmi však boli všetci, ktorí venovali svoj voľný čas príprave a čítaniu Biblie. Ich výkon ocenili aj p. riaditeľka Mgr. Anna Coganová a vdp. Štefan Vitko, správca farnosti, ktorí im odovzdali ceny a poblahoželali k úspechu.

    Víťaznému družstvu srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšieho štúdia a reprezentácie našej farnosti!

 

s.Tarzícia