Boj proti hladu, 30.9.2012

06.12.2012 13:17

    Posledná októbrová nedeľa sa niesla v duchu 6. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“. Počas svätých omši vo farskom kostole a Pod Skalkou sa konala zbierka na pomoc chudobných na Haiti a Hondurase, ktorú organizovala vincentská rodina. Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

    Združenie Mariánskej mládeže sa aj tohto roku aktívne zapojilo do zbierky Boj proti hladu 2012. Veľká vďaka patrí p. Marienke Obtulovičovej a p. Irenke Krajníkovej, že nám s veľkou láskou a ochotou napiekli perníkové srdiečka, ktoré sme spolu s deťmi z Mariánskej mládeže zabalili a pripravili na zbierku. Zbierku sme vo Svite podporili sumou 615,20 € a Pod Skalkou 177,24 €

    Naše úprimné Pán Boh zaplať patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli a podporili túto zbierku modlitbou, obetou a finančným darom. Nech Boh odmení Vašu štedrosť!

 

Vyzbieralo sa:

Svit: 615,20 €

Podskalka: 177,24 €

Ružencové bratstvo: 50,- €.

 

s. Tarzícia

 

List z Haity

„Boj proti hladu“:

„Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.

Otče náš..."

Haiti
Pri ničivom zemetrasení v januári 2010 zahynulo viac ako 300.000 ľudí, státisíce ľudí je stále nezvestných a milión žije v stanových provizóriách. Šíriaca sa cholera usmrtila tisíce ľudí, takmer polovica populácie nemá prístup k čistej vode. Každý druhý je analfabet a tretina detí trpí podvýživou. Už šiesty rok podporujeme na Haiti projekty, ktoré zmierňujú biedu tamojších ľudí.

Honduras
Z tohtoročnej zbierky sme sa rozhodli druhý raz podporiť slovenskú misiu na Hondurase. Pôsobí v zaostalej oblasti Colon, v diecéze Trujillo, vo farnosti Sangrelaya. Podporiť plánujeme poľnohospodárske projekty v niekoľkých dedinách, vytvorenie a prevádzkovanie krajčírskej dielne pre slobodné matky a týrané ženy, projekt s lovom rýb, kurzy varenia a pečenia pre dievčatá a prevádzkovanie holičstva. Takisto chceme podporiť rozbehnutie diaľkového štúdia teológie a sociálnej práce, výstavbu mostov a ciest pre dediny v neprístupných miestach a tiež o projekt stavby misijnej stanice s ubytovaním pre misionárov, ľudovou knižnicou, dvomi multifunkčnými triedami pre pastoračnú a teologickú formáciu, výučby angličtiny a základov počítačovej informatiky.


Prečítajte si list z Haiti o aktuálnej situácii na Haiti, od sestry Gladys Orjuela, dcéry kresťanskej lásky, ktorá tam pôsobí (list doručený na Slovensko v septembri 2012)

Oficiálna stránka verejnej zbierky: https://www.bojprotihladu.sk/aktualne.htm