Čas ísť do hĺbky

09.12.2012 20:05

     Nedávno som absolvoval povinnú návštevu u svojho zubára. Myslel som, že bude rutinná – preventívna. No, nebola! Zo zdanlivo ľahkej záležitosti sa vykľul kaz. Dentista ho ošetril. Na záver zákroku som cítil už aj bolesť. Vyprevádzal ma slovami: „Asi vás to bolelo. Ale nedalo sa inak, musel som ísť viac do hĺbky.“

    Prozreteľnostné je to, že udalosť sa odohrala na prahu Adventu. Hľadal som pre seba nejaké motto v súvislosti s adventným obdobím a zrazu toto... Paradoxné, našiel som ho v ambulancii dentistu! Pochopil som x-krát v živote, že Evanjelium treba brať vážne, že ovocie prinesie iba vtedy, ak s ním pôjdeme do hĺbky. A keď sa ide do hĺbky, tak to trochu aj zabolí. Ide o sprievodný jav uzdravenia, duchovného pookriatia. Kým sa tak nedeje, naša viera je skôr ilúziou, naše snahy o pokánie sú iba chaotické kroky, čo vytvárajú začarovaný kruh  a náš duchovný rast je skôr sebaklamom a spoliehaním sa na to, že „predsa už máme za minulé roky odrobené...“ Nie! Viera vyžaduje trvalú pozornosť. Je to jednoducho starosť!

    V Advente preto skúšajme, kde to zabolí! Ja som si to odskúšal v zubárskom kresle. Vraj: „...povedzte, kedy to zabolí...“ Ani som nemusel. Pri prvom dotyku akejsi pinzety som v kresle podskočil. Objavujme v sebe aj také stránky, ktoré zabolia. To sú naše slabosti. Starostlivo ich ukrývame, pokúšame sa klamať seba aj iných. Pôsobíme dojmom, že všetko je v poriadku. Advent je milostivý čas. Je „ošetrený“ Božou prajnosťou voči nám. V tejto prajnej atmosfére sa môže zrodiť naše obrátenie. Konečne môžeme začať dôkladne pracovať, aby sme boli podobní Kristovi. Čím viac sme niečo zanedbali, tým to bude viac bolieť. Bude to však bolesť oslobodzujúca. Budeme cítiť, že zo dňa na deň získavame viac síl, optimizmu, nádeje, jednoducho – že nám viac chutí život s Bohom. Je to znak, že sa nám vracajú sily, že získavame zdravšiu farbu v tvári a určite aj na duši, hoci tá nemá farebné rozlíšenie... Pri Bohu je ideálne miesto na zmeny. Viera však nie je móda. Tam sa často veci menia. Nám ide o trvalé zmeny, ktoré nepohltí vek, zamestnanie, zdravotný stav, postavenie, atď. Boh nás usadil, chce nás liečiť. Neutečme! Ani vtedy, keď povie: „Prepáč, musím ísť do hĺbky!“

ThDr. Štefan Vitko, PhD.