Kríž z bahniatok

01.04.2015 17:48

    Zelenými ratolesťami vítali Pána Ježiša v Jeruzaleme a my sme si to pripomenuli včera - na Kvetnú nedeľu. Túto udalosť symbolický pripomína sprievod s bahniatkami. Dnes sme na náboženstve s deťmi rozprávali o Veľkom týždni - o tom, ako Pán Ježiš dobrovoľne prijal kríž, zomrel na kríži a slávne vstal z mŕtvych. Deti si vyzdobili krížik bahniatkami, ktoré symbolizujú nový život..

sr. Tarzícia