Krížová cesta

09.02.2013 07:28

 

Piatok – 18.00 hod.

 

 

Nedeľa – 14.30 hod.

15.02. – vdp. Štefan Vitko

22.02. – p. Jozef Paučík

01.03. – p. Ján Bachratý

08.03. – p. Ľubomír Rušin

15.03. – p. Mária Obtulovičová

               (Modlitby matiek)

22.03. – p. Karol Krett

 

17.02. – Ružencové bratstvo

24.02. – Skauti

03.03. – Rodiny

10.03. – Spievaná krížová cesta o 17.00

               (o. Redemptoristi)

17.03. – vdp. Vladimír Malec

24.03. – Birmovanci