Mestská krížová cesta, Veľký piatok 29.3.2013

30.03.2013 15:41