Misie

09.01.2013 23:12

Otvorenie

2.12.2012 - stretnutie s mládežou a so ženami

3.12.2012 - stretnutie s deťmi

Priebeh a ukončenie