Misijný deň na ZŠ

06.12.2012 14:13

V dňoch 23.10. – 24.10 2012 navštívila ZŠ Komenského a ZŠ Mierovú vo Svite sr. Laura – misionárka Kongregácie Služobníc Ducha Svätého, ktorá sa podelila svojou misijnou skúsenosťou z Filipín, kde pôsobila 4 roky. Pre žiakov 1. – 8. ročníka si pripravila zaujímavú prezentáciu o Filipínach obohatenú a doplnenú o vlastné zážitky a postrehy z misií. Najsilnejším zážitkom bol krátky videoklip zo života na smetisku, v ktorom aj napriek neľudským podmienkam bolo cítiť radosť a vďačnosť za dar života. Zaujímavé exponáty z rôznych časti sveta priblížili žiakom bohatstvo iných kultúr, zvykov a tradícii. Aj takouto netradičnou formou vyučovania náboženstva mali žiaci možnosť prehĺbiť si svoje poznatky ale aj získať nové informácie nielen o misiách ale aj o živote misionárov, o ceste odovzdávania viery a šírenia evanjelia vo svete.

s.Tarzícia

 

ZŠ Mierová

 

ZŠ Komenského