Modlitba pri prinesení betlehemského svetla do rodiny

29.11.2012 13:07

      Pane Ježišu, dávaš nám príležitosť, aby sme prostredníctvom plamienka z Betlehema vytvorili žiarivé spojenie s ostatnými krajinami Európy i sveta. Ježišu, Svetlo sveta, prichádzaš ku každému a osvetľuješ srdcia mnohých. Pomôž nám cez tieto vianočné sviatky byť svetlom pre iných. Daj nám silu budovať jednotu a pokoj v našich životoch a v našom okolí.
Spoločné prosby:


- Ježišu, svetlo sveta – veríme v teba.

- Ježišu, prameň života – veríme v teba.

- Ježišu, pokoj našich sŕdc – veríme v teba.

- Ježišu, nádej utrápených – veríme v teba.

- Ježišu, láska milujúcich – veríme v teba.