Nový rozpis čítania lektorov + upozornenie

10.03.2013 08:56

Prosím neprehliadnite - treba dopísať zonam lektorov na sviatok sv. Jozefa!

Rozpis čítaní + upozornenie