Obzretie sa za Vianocami II.

13.01.2013 06:05

    Tak, a máme to za sebou! Viacerí tak zvolali po tom, čo zistili, že Vianoce sú za nami. Náš život bude mať zase normálnu podobu. Niektorí si povedia: „Konečne!“ Iní skonštatujú: „Škoda, že to netrvá dlhšie!“

    Na internete som videl obrázok – obrovský kamión naplnený smetím a odpadom. Pod ním bol nadpis – UPRATOVANIE PO VIANOCIACH. Čo napadne človeku, keď to uvidí? Možno sa opýta: „Toľko sme toho skonzumovali?“ Ani sa to nezdá... Iný sa začuduje: „Nie je v tej halde odpadu niečo dôležité? Nevyhadzujeme do smetí aj niečo, čo by sme raz mohli oľutovať? Pretriedil to vôbec niekto? Či sa v záujme čistoty a hygieny nezbavujeme aj niečoho cenného...“

    Upratujeme pred Vianocami, ale aj po ich skončení. Kupujeme haldy pred Vianocami a nosíme do domu, aby sme o niekoľko dní celé haldy vynášali znovu von a zbavovali sa ich. Má to logiku? Ide o znak toho, že od Vianoc očakávame viac ako iba materiálne veci. Tie nás po čase zunujú a opotrebujú sa. Vyvlečieme ich jednoducho von, na smetisko. Prestanú byť pre nás zaujímavé. Len s nimi nevyhoďme aj posolstvo Vianoc! Zostali by sme na tom istom, bez akejkoľvek zmeny, veď Vianoce chcú priniesť zmenu do života!

    Boh nás chce opäť presvedčiť, že prišiel kvôli nám. Znova a znova nás uisťuje, že žil v ľudskom tele kvôli nám. Znova vnímame, že sa Boh znížil do ľudskej biedy, len aby povedal svetu o svojej láske. Čo Ti povedal Boh počas Vianoc? Možno iba to, že Ťa miluje. Všetci sme to potrebovali počuť. Čím viac sme nespokojní s tým, čo zažijeme, tým viac chceme počuť o malom Dieťati, ktoré z biednej maštale pristúpilo až na vrchol Kalvárie a spečatilo neslýchaný prejav Božskej lásky, ktorý nebude mať obdoby.

    Tak málo nám stačí, aby sme boli spokojní a kvôli tomu sa tešili na všetky Vianoce. Žiadne liturgické obdobie nespája v sebe citlivosť, nehu, tajomstvo a pôvab v tak dokonalej konštelácii, ako to vidíme pri udalostiach Betlehema. Vidíme, že oslavujú v Betleheme iba tí, čo sú pripravení a tí, čo očakávajú „potechu Izraela“. Iní sú prázdni a neslávia. My sme slávili Vianoce, a tým sme veľa získali. Možno aj veľa vyhodíme vo forme rôznych obalov, ale jadro a podstata, obsah, by mali zostať!

 

Štefan Vitko, farár