Odpratávanie snehu zo strechy kostola, časť 2

26.12.2012 13:47