Pastoračná rada

26.11.2012 13:05

Členovia pastoračnej rady vo farnosti Svit

Pastoračná rada:

ThDr. Štefan Vitko, PhD.; farár

Mgr. Vladimír Malec, kaplán

 

Svit

s. M. Tarzícia

Ing. Maroš Kováč

Mária Hudáková

Bc. Mária Kičurová

Edita Rušinová

Mgr. Lucia Žondová

 

Podskalka

Margita Gjacková

Štefan Varga

Katarína Čapová

Mária Kicová

Mgr. Peter Čapó