Pastoračná rada

26.11.2012 13:05

Členovia pastoračnej rady vo farnosti Svit

Pastoračná rada:

ThDr. Štefan Vitko, PhD.; farár

 

Svit

s. M. Tarzícia

Ing. Maroš Kováč

Mária Hudáková

Bc. Mária Kičurová

Edita Rušinová

Mgr. Lucia Žondová

 

Podskalka

Margita Gjacková

Štefan Varga

Katarína Čapová

Mária Kicová

Mgr. Peter Čapó