Pobožnosť za nenarodené detičky vo Svite, 2014

04.11.2014 17:00