Poď za mnou! - pôstna aktivita pre deti 2013

24.02.2013 13:39

   

    Opäť je tu pôstne obdobie. V pôstnom období sa pripravujeme na slávenie veľkonočných sviatkov, ktoré sú pre nás najdôležitejšie sviatky v roku. Pripomíname si smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Takto nás Ježiš vykúpil a otvoril nám bránu do neba.

    Pôst je obdobím, keď sa má veriaci človek viac usilovať o zmenu svojho života a bojovať proti hriechu. Pôst je obdobím veľmi vhodným na našu obnovu. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa jedla, ako to často aj u kresťanov počujeme, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa „postíme“ aj vtedy, keď si odriekneme niečo, čo radi robíme aj keď to je dovolené.

    Pôst je veľkou pomocou, keď sa chceme vyhnúť hriechu a všetkým jeho následkom. Pôst je veľmi dobrým cvičením na posilnenie našej vôle. Pomôže nám, aby sme sa dokázali niečoho zrieknuť a boli viac otvorení pre Pána Boha a svojich blízkych. Dobrými pomocníkmi v našom pôstnom snažení nám budú: pravidelnejšia modlitba, častejšia a aktívna účasť na svätej omši a častejšie pristupovanie ku sviatostiam a konanie dobrých skutkov.

    V strede pôstneho obdobia stojí kríž, na ktorom Ježiš za nás zomrel. On ho vyniesol na Kalváriu, aby tam naň položil svoj život za nás všetkých. Počas tohto pôstneho obdobia chceme Ježiša na jeho krížovej ceste sprevádzať. Chceme vyjadriť svoju vďaku za jeho kríž. Ježiš nám hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma (Lk 9, 23).“ Keď budeme spolu s Pánom Ježišom niesť jeho kríž, dostaneme odmenu v podobe večného života v nebi.

    Počas pôstneho obdobia budeme spolu vytvárať kríž, ako symbol našej ochoty nasledovať Pána Ježiša. Budeme ho budovať svojimi modlitbami, dobrými skutkami a odriekaním.

    Za každú vykonanú činnosť vložíme papierik príslušnej farby do nášho kríža. Počet vložených papierikov si deti dajú zapísať do pôstneho preukazu, aby sme ich na konci pôstneho obdobia mohli odmeniť.

 

       

 

  Modlitba – žltá

  Krížová cesta – bordová

  Sv. omša – červená

  Sv. prijímanie – zlatá

  Dobrý skutok – ružová

  Zrieknutie sa sladkostí (celý deň) – oranžová

  Zrieknutie sa počítača (celý deň) – fialová

 

 

 

Keď spoločne vytvoríme kríž uvedomíme si aký veľký kus svojej životnej cesty sme prešli spolu s Pánom Ježišom.

Konajme skutky, ktoré budú prejavom našej lásky voči Bohu a svojim blížnym.