Prezentácia pápežských misijných diel na ZŠ Komenského, 29.10.2013

03.11.2013 14:32

    Dňa 29.10.2013 navštívil našu školu moderátor Pápežských misijných diel (PMD) Košickej arcidiecézy p. Štefan Kondis. Pre žiakov 5. – 8. ročníka si pripravil zaujímavú prezentáciu, v ktorej prezentoval PMD: poslanie, históriu a zakladateľov, projekty a rôzne formy misijnej pomoci, do ktorej sa žiaci môžu zapojiť v rámci rôznych misijných aktivít a pomôcť iným deťom. Aj takýmto spôsobom mali žiaci možnosť na hodine NV získať nové informácie nielen o misiách ale aj o živote misionárov, o ceste odovzdávania viery a šírenia evanjelia vo svete.  

sr. Tarzícia