Príprava divadla v Roku viery

18.01.2013 07:58

V stredu 16.1.2013 zasadala komisia na prípravu divadelného predstavenia pri príležitosti roku viery. Predstavenie naštudujú veriaci z našej farnosti. Premiéra je naplánovaná na odpustovú slávnosť Sv. Jozefa robotníka 1. mája 2013. Tematicky bude čerpať zo života bl. Jána Pavla II. Bude to príspevok farnosti k roku viery, ktorý v cirkvi prežívame.

informoval Štefan Vitko