Púť ZŠ Mierová Svit do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, 2016

20.11.2016 15:17

„Dotyk Božieho milosrdenstva“ – púť k svätej Bráne

V tomto Roku Milosrdenstva sme sa namiesto tradičnej hodiny náboženstva rozhodli putovať do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. A tak sa naši deviataci zo ZŠ Mierovej vo Svite – vo štvrtok 10.11.2016 vydali na „púť“ spolu s našimi p. kaplánmi. V centre milosrdenstva na nás čakal o. Vladimír Pekľanský, predstavený palotínov na Slovensku, ktorý si pre nás pripravil katechézu o Božom milosrdenstve a povzbudil nás, aby sme sa nebáli prijať Božie milosrdenstvo a dávať ho ďalej cez konkrétne skutky lásky. Po prednáške sme si pred Bránou milosrdenstva zapálili sviece, pomodlili stanovené modlitby a v tichu so zapálenou sviecou v ruke každý sám mohol prejsť bránou milosrdenstva s úmyslom získať úplne odpustky. Po modlitbe sme mali možnosť prezrieť si zaujímavé pápežské dary, ktoré pochádzali z rôznych kútov sveta. Púť vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval náš pán kaplán. Celý náš život je darom a nič v ňom nie je samozrejme. A tak to bolo aj s našou púťou...Bola pre nás darom a za dar sa ďakuje...Verím, že najkrajšou vďakou bude, ak budeme vo svojom živote „milosrdní ako Otec“ .

Sr. Tarzícia