Školské kolo Biblickej olympiády ZŠ Mierová 2013

25.01.2013 08:04

    Krásne „zasnežený“ 16. január 2013 bol významným dňom pre 32 víťazov triednych kôl 5. – 9. ročníka ZŠ Mierovej, ktorí si zmerali vedomosti v školskom kole Biblickej olympiády.

    Zo súboja vzišlo víťazné družstvo, ktoré bude reprezentovať ZŠ Mierovú na okresnom kole v Poprade v zložení:

1. miesto: Miriam Krettová – 9. ročník

2. miesto: Zuzana Krettová – 7. ročník

3. miesto: Matej Kováč – 5. Ročník

4. miesto: Sára Dominika Krettová – 6. ročník – náhradníčka

    Víťazmi však boli všetci, ktorí venovali svoj voľný čas príprave a čítaniu Biblie. Ich výkon ocenili aj p. riaditeľka Mgr. Luďa Szabová a vdp. Štefan Vitko, správca farnosti, ktorí im odovzdali ceny a poblahoželali k úspechu.

    Víťaznému družstvu srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšieho štúdia a reprezentácie našej školy!

s.Tarzícia