Skupinky

24.02.2013 16:24

1. Skupinka

Animátorka: Beáta Paučíková

Animátorka: Mária Kičurová

                 

3. Skupinka

Animátorka: Mária Kubušová

 

Pecha Peter

Šutáková Alexandra                Izabela

Tóth Daniel

Zajac Miloš

Omasta Marek

 

 

 

Bieliková Lenka

Bohunčák Tomáš

Fendeková Stanislava

Gáliková Terézia

Grigerová Michaela

Krettová Miriam

Uličná Barbora

Chrkavá Veronika

Terézia

František

Sofia

Ester

Laura

Monika

Rita

Diana

 

 

2. Skupinka

Animátorka: s. Tarzícia

Animátorka: Marta Bekešová

 

            

 

 

 

 

   

 

 

4. Skupinka

Animátor: vdp. Vladimír Malec

Animátor: Stanislav Vaľko

Animátor: Peter Bednár

 

Martina Bizubová

Kozáková Miroslava

Krempaský Tomáš

Nahalka Adam

Mlynarčíková Stanislava

Tomečko Peter

Ludvik Tomáš

Rastocký Marek

Sulítková Klaudia

Balážik Jozef

Baranová Patrícia

Meriač Eduard

 

 

 

 

 

Sabína

Lucia

Matúš

Sebastián

Alexandra

Marek

Juraj

Boris

Olívia – Sofia

Ján

Marhefka Miloš

Mičianová Katarína

Bachratá Veronika

Ferjančík Michal

Imrich Patrik

Kancianová Mária

Katruška Jozef

 

 

 

 

 

Matúš

Izabela

Gemma

Štefan

Benjamín

Chiara

Ján