Spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Mons. Jána Magu

10.10.2014 15:13