Stretnutie akolytov a mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, 8.11.2013

11.12.2013 13:39