Stretnutie mladších miništrantov "Equites Dei Verbum" vo Svite, 2013

10.11.2013 14:24