Stretnutie s mládežou a so ženami

03.12.2012 10:46