Svedectvá mladých

24.02.2013 16:13

Ďakujem Bohu, že som sa mohla zúčastniť tak požehnaného víkendu vo Vysokej nad Uhom. Tentoraz nie ako účastníčka púte, či festivalu radosti, ale priamo duchovnej obnovy v Domčeku. Vďaka úžasnému svedectvu Anky Kolesárovej, ktorá si pri obrane čistoty vybrala radšej smrť ako hriech sa mnohí mladí na tomto mieste rozhodujú žiť čisté vzťahy a prinášať blížnym radosť čistého srdca. Vďaka prednáškam otca Pavla Hudáka verím, že ani tentoraz tomu nebolo inak. Mali sme aj možnosť svätej spovede, či duchovného rozhovoru, o ktorý bol veľký záujem. Nečudo, veď otec Pavol sa mladým venuje už 17 rokov a rozumie im. Možno nie všetci sa tam tešili, ale myslím, že rozhodnutie ísť určite neoľutovali. Vo voľnom čase sme sa navzájom spoznali napríklad aj pri hraní kalčeta, biliardu, aktivít, či obyčajne neobyčajných rozhovoroch. Veľká vďaka patrí aj p. farárovi, p. kaplánovi a sestričke Tarzícii, bez ktorých by sme tam neboli. Dúfame, že sa nám podarí ísť na májovú púť radosti a už teraz sa na ňu veľmi tešíme :).

Gabča :)

 

Do Domčeka sa mi z počiatku veľmi ísť nechcelo. Domček mi pokazil určité plány, ale keď som tam prišiel tak okamžite som zmenil názor a vedel som, že to bude paráda. Po prednáške o. Pavla som si uvedomil, že veľa veci robím zle a že to treba zmeniť, bola to zatiaľ asi najlepšia prednáška, čo som zažil. :)

Tomáš Ludvik

 

Duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom v Domčeku a vôbec celý víkend bol super! Pravdupovediac najprv sa mi tam veľmi nechcelo ísť, lebo som nemala takmer žiadnu predstavu o tom, čo by taká duchovná obnova mohla zahŕňať, keďže som ešte nikdy predtým nič podobné neabsolvovala. No po prednáškach s otcom Pavlom sa všetko zmenilo. Vtipnou a pútavou formou mal prednášku na tému "láska", po ktorej som na mnohé veci zmenila názor a začala som sa pozerať na mnohé veci z iného uhla. Z toho správneho. Myslím, že táto prednáška dala mnohým z nás veľa do života. Otec Pavol je asi jediný človek, ktorého som dokázala tak dlho pozorne počúvať. A určite nemám taký názor jediná. Spoznala som nových ľudí, vznikli nové kamarátstva, sme o čosi múdrejší. Tento víkend bol proste najsuprovejší, len škoda, že sa tak rýchlo skončil. Ak budem mať čo najbližšie nejakú príležitosť ísť tam znova, bez váhania pôjdem. Na záver chcem ešte vysloviť úprimné Pán Boh zaplať otcovi Pavlovi - úžasnému človekovi za perfektnú prednášku a Bohu vďaka za človeka, resp. ľudí, v ktorých hlavách vznikol nápad ísť do Domčeka. Teším sa na ďalšiu duchovnú obnovu! :-)

Veronika Bachratá

 

Na duchovnej obnove som sa mal super. Spoznal som nových ľudí. Naučil som sa veľa, čo sa týka vzťahov. Síce to mohlo byť aj trochu dlhšie, ale neľutujem že som tam išiel. Konkrétne by som rád poukázal na pútavosť prednášok otca Pavla. Boli veľmi zaujímavé.

Jozef Katruška

 

Duchovná obnova birmovancov bola super a dala mi nové poznatky do života. Z prednášok sme sa všetci dozvedeli niečo nové a istotne sme si niečo vzali k srdcu. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

Stanka Fendeková :)

 

Mám pár Púti radosti za sebou ako účastníčka, ale aj (aj keď nie dobrovoľne:-)) ako animátorka, a dalo mi to naozaj veľa. Tak som si povedala, že obetujem svoj voľný čas (aj keď ho nie je veľa) pre týchto mladých a v kútiku srdca som verila, že si z týchto dní niečo odnesú, hoc ich tváre a poznámky k tomu neboli presvedčujúce. Ale nemýlila som sa, a keď som ich videla počas prednášky otca Pavla, ale aj po sv. spovedi, ich tváre hovorili za všetko. To potešilo aj moje srdce a verím tomu, že jeho slová padli do úrodnej pôdy, z ktorej po čase vzíde ovocie. Napriek prebdenej noci, sa z nich veľmi, veľmi teším a želám im aby ich životné vzťahy boli naozaj postavené na čistej láske.

ĎAKUJEM ZA TIETO CHVÍLE STRÁVENÉ S NIMI AJ S VAMI!!!!!

animátorka Majka

 

    Byť s mladými je vždy darom, veľkým darom! Je to obrovská výhra v lotérii. Čím viac deciek a mladých pokope, tým lepšie. Lepšie viac detí ako smetí! :)

   Doba je plná silného osamoteného individualizmu, a tak akákoľvek akcia duchovného charakteru, ktorá so sebou nesie prvky spoločenstva zhromaždeného v Kristovi, je pre každého jeho člena obnovou, novým nádychom do ďalších zajtrajškov.

    Človek sa má stále čo učiť od iných, zvlášť od mladých. Ich entuziazmu, životnému optimizmu, bezstarostnosti voči nepodstatným veciam v živote(o ktorých si my, dospelí, myslíme, že sú tie najpodstatnejšie....), úsmevu, priamosti, pravdivosti, aj keď je často dosť ostrá...

To nebola len formácia birmovancov, ale aj nás, animátorov. Učili sme sa napríklad prijať  toho druhého takého, aký je. (A tiež sme sa učili novým hrám, učili  sa nebyť ofučaným a mrzutým, byť vždy „poruke“, ak niekto potreboval pomoc či nesvietiť druhým do očí mobilom :-D - (zdravím bdejúcich až do rána bieleho :-DDD) 

   Je to už navyše, viem :-DDD. Ale toto musím, chcem napísať... Získala som „za pochodu“ birmovaneckej prípravy moju skupinku, moju partiu.  Šiesti + ja = 7 statoční ;-)  Som šťastná, že ich mám. Cítila by som sa (každý piatok, na každej akcii aj v nedeľu na sv. omši) bez nich ako vlk – samotár.  Chcem mojim odkázať: MÁM VÁS VEĽMI RADA! (Saša, Miloš, Dano, Vlado, Peťo, Marek)

Marion