Svedectvo p. farára

24.02.2013 16:22

    Navštívili sme mládežnícke pútnické miesto – Vysokú nad Uhom. Hľadali sme centrum, v ktorom prebieha podstatná časť aktivít duchovnej obnovy pre mládež. Objavili sme jednoduchý dom v radovej zástavbe. Na prvý pohľad nič zvláštne, nič mimoriadne, dom ako každý iný. Akoby si obec žila svoj vlastný, individuálny život nezávisle na tom, ktorý prebieha v komunite združenej v Domčeku. Tento ostrovček, tento Domček je zdrobnenina, ktorá nijako nevyjadruje dosah a význam diela, ktoré sa tam koná. Pritom atmosféra Domčeka ovplyvňuje osudy mnohých ľudí, ktorí hľadajú zmysel a náplň života. Ich doterajšie životy sa úplne rozbili a zostala prázdnota. Ale zostal aj hlad, a to veľmi nástojčivý. Dopočuli sa o Domčeku a prišli, aby našli nové myšlienky, nové námety do života. Mnohí z nich tu istú dobu zostávajú, aby slúžili iným hľadajúcim a hladujúcim. Až tu človek zistí, aké dôležité sú nové začiatky, druhé šance, odrazy od dna ľudskej biedy. Bývalí narkomani, závislí rôzneho typu tu, v Domčeku, dostávajú pomocnú ruku. Všetkých spája pokora. Už sa na nič nehrajú. Nepomôže im to. Ich velikášstvo už pominulo, prasklo ako mydlová bublina. Vedia, čo prežili, ako prehajdákali časť života, nestratili však nádej, že Boh ich z tejto tvŕdze dostane. A majú pravdu.

    Niekedy sa zdá, že evanjelium je len „radovým domčekom“ medzi ostatnými ponukami sveta. Ten si chce žiť svoj život a domček evanjelia by rád prenikol do každého obydlia. Evanjelium nie je iba samé pre seba, je určené ľuďom. Je uspôsobené tak, aby vyhovovalo každému. Prečo by inak ľudia hľadali pokánie, hodnoty, Boha? Zobrali sme so sebou birmovancov, aby pochopili, že Kristus zomrel za všetkých, že nežijú svoj život zameraný iba na seba a že jeho zmysel je v službe a v dávaní. Tým, že boli dva dni v Domčeku, neurobili službu farnosti Svit ani obci Vysoká nad Uhom, ale toto miesto mučeníckej smrti Anky Kolesárovej poslúžilo im. Pobyt ukázal, že mnohí to ešte nedokážu posúdiť, no niektorí skonštatovali, že sa čoskoro do Domčeka vrátia. Oni už vyšli z toho svojho a zaujímajú sa o ten, ktorý s pomocou Božou prináša radosť, oživuje vieru, ukazuje cestu a ktovie, možno raz vzbudí aj povolanie...

ŠV, kňaz