Sviečka za nenarodené deti, 2012

06.12.2012 14:33

    Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate.

    Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti sme vyjadrili večer 2. novembra umiestnením horiacej sviečky do okna našich domovov a spoločnou modlitbou o úctu k životu počas sv. omší.

V

 našej farnosti sa predalo 430 sviečok a výťažok

Svit – 420,21 €

Podskalka – 46,-€

Grécko-katolícka farnosť - 42,-€

Spolu: 508,21 €

z dobrovoľných príspevkov zo Sviečky bol zaslaný na podporu činnosti Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do akcie Sviečky úprimne Pán Boh zaplať!