ThDr. Štefam Vitko PhD.

28.10.2012 12:07

ThDr. Štefan Vitko PhD.

farár

nar. 29.5.1964

ord. 16.6.1990

01.07.1990 - prefekt v kňazskom seminári
01.09.1997 - vicerektor v kňazskom seminári
01.07.2004 - farár v Spišskej Kapitule
12.07.2012 - farár vo Svite