Putujúca relikvia blahoslaveného Edmunda Bojanowského v našej farnosti

    Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý otec František na rok 2015 sa začal prvou adventnou nedeľou - 30. novembra, ktorá bola zároveň začiatkom nového cirkevného roka v Rímskokatolíckej cirkvi. Rok zasväteného života bude trvať celý rok 2015 až do 1. februára 2016.

    Tento špecifický rok má upriamiť našu pozornosť na dôležitosť odovzdávania svojho života Bohu. Preto si budeme všímať i spiritualitu Bohu zasvätených osôb. V našej farnosti pôsobia sestričky z Kongregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej.

    Cez rok sa budeme snažiť viac priblížiť k ich duchovnému zameraniu prostredníctvom duchovnej aktivity, ktorá bude v našej farnosti bežať a bude mať názov: „Putujúca relikvia bl. Edmunda Bojanovského.“

    Každý týždeň v priebehu roka bude mať jedna rodina relikviu vo svojej domácnosti a bude sa modliť každý deň primeranú pobožnosť.

 

    Vzadu na stolíku nájdete hárky, kde sa ešte môžete zapísať na jednotlivé týždne, kedy budete mať relikviu bl. Edmunda doma.

Zoznam (doteraz) zapísa ných rodín