Putujúca sochy Sedembolestnej Panny Márie

 

    V rámci roku Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti rozbiehame novú aktivitu: „Putujúca socha Sedembolestnej Panny Márie“.

    Rodiny našej farnosti majú príležitosť sa zapísať a zapojiť do tejto aktivity. Cieľom je prehĺbiť vzťah k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej rok prežívame.

    Priebeh projektu je nasledovný: Rodina, ktorá sa zapísala na daný týždeň, si v nedeľu, po rannej sv. omši prevezme v kostole sochu Sedembolestnej Panny Márie a počas týždňa sa bude pri nej každý deň modlievať pobožnosť podľa priloženej brožúrky. Tieto modlitby môžeme obetovať aj za zapísané úmysly našich farníkov v danom mesiaci - nájdete ich v rubrike "Spojme sa v modlitbe". V ďalšiu nedeľu po rannej sv. omši odovzdá suchu Sedembolestnej ďalšej prihlásenej rodine.

    Projekt  začal 1. pôstnou nedeľou.

  Ako prví prevzali sochu Sedembolestnej obyvatelia fary a kláštora. Nasledujúce týždne v modlitbe pokračujú rodiny podľa poriadku, v akom sa zapísali.

  Prosíme jednotlivé rodiny, aby sa vždy na konci týždňa navzájom skontaktovali a v nedeľu poslali zástupcu, ktorý z prvej rodiny odovzdá a z druhej rodiny prevezme sochu Sedembolestnej.

 

Zoznam zapísa ných rodín