Základné informácie o farnosti

Správca farnosti: ThDr. Štefan Vitko, PhD.

 

Kapláni:     - Mgr. Marek Ondra

                    - Mgr. Miroslav Rožek

 

Počet obyvateľov mesta Svit: 7 571 (zistené pomocou internetu).

 

Počet rímskokatolíkov: 4 700

 

Farský kostol i farnosť zasvätené: Sv. Jozefovi robotníkovi

 

Kostol vo filiálke Pod Skalkou zasvätený: Sv. Cyrilovi a Metodovi

 

Filiálky:     - Pod Skalkou

                   - Lopušná dolina