Deti

  

Detská sv. omša je vždy v kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite v nedeľu o 10.30 h a v kostole sv. Cyrily a Metoda v Podskalke v stredu o 17.00 h.

Adventná aktivita 2017

Adventná aktivita 2016

Svätomartinský spievod

Domáce úlohy z minulých týždňov (výber):