Lektori

Rozpis čítania lektorov pri sv. omšiach vo Svite

od 27.10.2019 do 9.11.2019