Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania

Ak laici majú potrebné vlastnosti, môžu byť natrvalo prijatí do služby lektorov a akolytov. „Kde to vyžaduje potreba Cirkvi a je nedostatok služobníkov, môžu aj laici, hoci nie sú lektormi alebo akolytmi, zastávať niektoré ich služby, totiž vykonávať službu slova, viesť liturgické modlitby, udeľovať krst a rozdávať sväté prijímanie, podľa právnych predpisov“. (KKC 903)

Akolyti vo Svite

Ján Bachratý

Mgr. Karol Krett

Jozef Paučík

Ing. Ľubomír Rušin

 

Mimoriadni rozdávatelia vo Svite

Andrej Fábry

Ing. Jozef Košťál

Miroslav Martinec

František Živčák

Mgr. Stanislav Vaľko

Ing. Miloslav Tengy

Pavol Kuruc

Ing. Marián Paučík

s. M. Tarzícia

s. M. Dalmácia

s. M. Dobromila

 

Akolyta v Podskalke

Ing. František Budzák

 

Mimoriadny rozdávateľ v Podskalke

Karol Hrkeľ