Mládež

Mládežnícka sv. omša je vždy v kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite v piatok o 18.00 h.